Pracovnělékařská služba neboli PLS v ČR

Dnes Pracovnělékařská služba, která dříve byla nazývána coby závodní preventivní péče. Náleží mezi speciální zdravotní službu, která je ze zákona povinná pro zaměstnance. Služba zajišťuje v rámci spolupráce se zaměstnavateli preventivní prohlídky pro řadové zaměstnance. Koho konkrétně se tato služba týká a co vše poskytuje? Jak může být nápomocná nejen pro zaměstnavatele?lékařské záznamy
PLS a její zásadní služby pro zaměstnance

· prevence v oblasti zdraví,
· podpora přizpůsobení práce a podmínek zaměstnancům,
· dozor nad zdravotním stavem zaměstnanců v rámci dané práce,
· účast na zajištění opatření pracovní rehabilitace,
· spolupráce v rámci poskytnutí informací v oblasti hygieny a zdraví při práci,
· aktivně se podílet v rámci programů ohledně zefektivnění pracovní činnosti,
· přítomnost při rozboru nemoci z povolání, pracovního úrazu či jiných nemocí spojených s výkonem povolání,
· vyhodnocení potenciálního rizika mající negativní vliv na zdraví zaměstnace na pracovišti,
· posouzení pracovníka a jeho zdravotního stavu vůči konkrétní pracovní činnosti.

Proč je tato služba důležitá?

I když mnohdy tyto lékařské prohlídky jsou vnímány ze strany zaměstnance jako zbytečná povinnost, jedná se však o velmi podstatnou a importantní záležitost. Záměrem zaměstnavatele je, aby měl pracovně způsobilé zaměstnance, kteří mohou po zdravotní stránce vykonávat danou pracovní činnost. Víme, jaký postoj je ke zdravotnictví. Těch, kdo opravdu a pravidelně absolvuje preventivní prohlídky je minimum. Nejen díky hektičnosti je tato záležitost bohužel opomíjena. Smyslem je takto i udržet zdraví zaměstnanců.
měření tlaku
Zaměstnavatel má právo zajistit preventivní péči svým zaměstnancům a to buď prostřednictvím státního či soukromého zdravotnického zařízení. Vše je opatřeno smluvní cestou. Pro každého zaměstnavatele by měla být bezpečnost na pracovišti i pro zaměstnance prioritní záležitostí. Náleží sem i veškeré výstupní prohlídky. Avšak za nejdůležitější jsou považovány vstupní a periodické prohlídky, které tak mohou odhalit jakékoliv zdravotní změny v rámci vhodnosti pro výkon pracovní činnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup