Mořská sůl dokáže nahradit chlorové tablety v bazénu

Koupání v nádrži s malými dětmi je vždy ožehavé téma. Podobné dilema musí řešit i lidé trpící alergiemi. Jde totiž o to, že dětský organismus se teprve vyvíjí a přijímá z vnějších vlivů mnoho podnětů, naším úkolem je ochránit jej před těmi negativními – škodlivými a těch je v dnešním světě celá řada. Relativně lépe na tom jsou alergici, kteří by měli přistoupit k léčení svého problému především změnou stravovacího režimu a eliminací většiny stresových faktorů, jako je přepracování, příliš málo nebo naopak mnoho pohybu, dostatečný spánek a doba k regeneraci atd.

brýle u bazénu

Složitější situace nastává v okamžiku vstupu do plaveckého bazénu. Většina z nich totiž běžně využívá prostředků na bázi chlóru ve formě koncentrovaných chlorových tablet a vždy jde o to, jak pečlivá a důsledná je v tomto případě lidská obsluha. Běžně se stává, že pro malé děti a alergiky je plavecký bazén nebo aquapark se všemi atrakcemi tabu.

Jak vyřešit očistu vody pro citlivou pokožku

Mnoho lidí se dnes informuje o tzv. bezchlorové chemii. Ta má však také svá úskalí, především nemá takovou schopnost desinfikovat a oxidovat nežádoucí mikroorganismy. Výsledkem je pak jejich množení a kvalita vody prudce klesá. Určité množství chlóru je ve vodě žádoucí a zde přichází na řadu mořská sůl Techneco.

venkovní bazén

V devadesátých letech probíhal rozsáhlý výzkum zaměřený na vliv chlóru jakožto součásti slané mořské vody. V té je obsažen ve formě iontů a s pomocí ultrafialového slunečního záření a přízemního ozonu se uvolňuje do vody a poté do ovzduší. Ačkoli je soli v mořské vodě vysoká koncentrace kolem 4 procent, chlóru se uvolňuje nepatrné množství, takže působí pouze jako desinfekční činidlo pro drobné patogeny.
Tento jev lze využít i pomocí tzv. solinátoru. To je zařízení, v němž se mírně slaná voda přivádí k elektrodám a na nich se rozkládá sůl (NaCl) na ionty sodíku a chlóru. Tento způsob ošetření vody v bazénu je mnohem šetrnější k pokožce a sliznicím a je vhodný i pro malé děti a alergiky.